Bij huizenbouw denkt men in eerste instantie aan de metselaar die steen voor steen het huis op de bouwlocatie bouwt… de traditionele bouwwijze, die in ons land zeer populair blijft. Maar woningen kunnen ook op andere wijze worden gerealiseerd.

Welke bouwmethoden zijn er?

We onderscheiden de volgende bouwwijzen:

 • Traditionele bouw, zoals gezegd: op de bouwlocatie wordt de woning steen voor steen opgetrokken.
 • Houtskeletbouw (HSB), een prefab bouwmethode waarbij de basis van de woning een houten skelet heeft. De afwerking is vaak van hout en/of metselwerk.
 • Logbouw (ook wel houtstapelbouw), een prefab bouwmethode waarbij de woning is opgetrokken uit houten balken die op elkaar worden gestapeld.
 • Prefab elementenbouw, waarbij de woning wordt opgetrokken uit betonnen geprefabriceerde elementen. De gevelafwerking kan bijvoorbeeld in hout of metselwerk zijn.
 • Gietbetonbouw, waarbij het beton op de bouwlocatie wordt gestort.
 • Staalframebouw, een prefab bouwmethode waarbij de basis van de woning een stalen skelet is. De afwerking kan bijvoorbeeld van hout of metselwerk zijn.

Eerste vier genoemden zijn gangbare bouwwijzen. Gietbetonbouw en staalframebouw worden in ons land nauwelijks toegepast. Over traditionele bouw, houtskeletbouw, logbouw en prefab elementenbouw vind je meer informatie onder de subrubrieken in de checklist.

Wat houdt prefab in?

Prefab. Het woord staat vermeld bij een aantal bouwwijzen hierboven. Er wordt mee bedoeld dat de onderdelen in de fabriek zijn gefabriceerd om op de bouwlocatie aan elkaar te worden gemonteerd, oftewel de onderdelen worden geprefabriceerd. Het grote voordeel is dat de productietijd op de bouwplaats aanzienlijk wordt verkort. Je bent dus minder afhankelijk van de weersinvloeden in ons land. Bovendien zorgt machinale vervaardiging voor een grote nauwkeurigheid en is er relatief weinig bouwafval op de plaats van bestemming.

Kiezen voor prefab of toch traditioneel?

Nu wil voorgaande niet automatisch impliceren dat traditioneel bouwen ondergeschikt is aan de prefab varianten (prefab elementenbouw, houtskeletbouw en logbouw). De prefab wijze geschiedt niet alleen op de werkplaats, in de fabriek gaat er immers nog een productieproces aan vooraf. En ook bij prefab zal eerst het heiwerk moeten plaatsvinden. Trouwens, traditioneel gebouwde woningen getuigen van nauwkeurig werken door de vaklui. Dat heeft menig bouwwerk in de loop der eeuwen wel bewezen.
Er is bij de prefab bouwmethoden minder architectonische vrijheid dan bij traditionele bouw, dat wel. Maar toch hoeft de een prefab woning beslist geen eenheidsworst te zijn! Er zijn veel vrijheden in ontwerp. Prefab bouwers werken echter vooral met eigen architecten, die in dienst zijn bij die bedrijven. De keuze tussen prefab en traditioneel is eigenlijk een gevoelskwestie.

Onder architectuur of cataloguswoning bouwen?

Bouwen onder architectuur brengt hoge ontwerpkosten met zich mee. Ze worden immers gemaakt voor slechts een woning. Je kunt ook kiezen voor een variatie op een al bestaand ontwerp. In dat geval zijn de ontwerpkosten aanzienlijk lager. Bij een ladenplan of bij een woning uit de catalogus zijn de ontwerpkosten het laagst. Een ladenplan is een ontwerp van een woning die de aannemer kant-en-klaar uit het archief haalt. Voor cataloguswoningen en ladenplannen staat de prijs van het bouwen vast. Vooraf is bekend hoeveel de woning gaat kosten. Bij woningen onder architectuur is moeilijker vast te stellen wat de uiteindelijke kosten zullen zijn.

Wat staat op een offerte?

Wie niet laat bouwen onder architectuur komt dus meteen in aanraking met bouwbedrijf/aannemer. Het is eigenlijk een must om meerdere offertes op te vragen bij verschillende bouwbedrijven. Let op dat het volgende op de offerte staat:

 • wat er gebouwd wordt;
 • beschrijving van alle vertrekken en het niveau van afwerking;
 • materiaalkosten;
 • de hoeveelheid aan materiaal die nodig is;
 • kosten voor arbeid;
 • eventuele opslag van het materiaal;
 • overige kosten.

Een extra advies: let er op dat duidelijk is wat onder ruwbouw (bouw van het casco) en afbouw valt (normaal gesproken de bouw die plaats vind als het casco wind- en waterdicht is)